IMG_7197

 

Tilaisuus alkoi Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhosen ja Innokas-koordinaattori Kati Sormusen lyhyellä alustuksella ja seuraavaksi siirryttiin Helsingin yliopiston professorien Pirita Seitamaa-Hakkaraisen, Kai Hakkaraisen ja Katariina Salmela-Aron haastatteluun aiheena Co4Lab-hanke.
Vierailevana luennoitsijana oli Stanfordin yliopiston professori Paulo Blikstein. Hän kertoi oman ryhmänsä viimeisimmistä tutkimuksista.

Päivä kävi yhä kiinnostavammaksi, kun Aurinkolahden peruskoulun oppilaat pääsivät esittelemään keksintöjään ja näyttivät tapahtumavieraille kuva- ja videomateriaalia omista projekteistaan.
Tämän jälkeen osallistujat jakautuivat työpajoihin, joissa tutustuttiin GoGo Boardin käyttöön opetuksessa, Adafruitin Flora-alustan käyttöön e-tekstiileissä ja Legon EV3-robottiin.

 

E-tekstiili-pajassa tutkijakoulutettava Sini Riikonen opetti kävijöille Arduino-koodikieltä ja Adafruit Floran käyttöä. Pienellä harjoitelulla saatiinkin Floraan ohjelmoitua erilaisia toimintoja. Pajan anti oli kiinnostavaa – Arduino on koodikielenä monikäyttöinen, ja osaamisen voikin siirtää monelle eri alustalle.

Toisaalla opeteltiin GoGo Boardin käyttöä Paulo Blikesteinin johdolla. GoGo Board on Stanfordin yliopiston kehittelemä kuvakekielellä ohjelmoitava opetuksessa monipuolisesti käytettävä alusta, jota on hyödynnetty monissa Co4Lab-hankkeen keksinnöissä.

Kolmannessa pajassa tutustuttiin Innokas-kouluttaja Lauri Parkkosen johdolla Legon EV3-robotiikkaan. Välillä kaivattiin aikuisille lapsenkaltaista heittäytymisen taitoa ja uskallusta hullutella, mutta pienellä lämmittelyllä muistui mieleen miten Legoilla rakenneltiin.

thumbnail_IMG_7093       thumbnail_IMG_7177          IMG_7213