Co4Lab-hankkeen pilottikoulujen opettajat tapasivat ensimmäisen kerran maaliskuun alussa Helsingin yliopistolla. Tapaamisen tavoitteena oli perehdyttää opettajat hankkeen tavoitteisiin sekä tutustua ja virittäytyä toiminnallisen tekemisen kautta hankkeen toimintaan. Vierailevana puhujana ja keksimisen innoittajana kuulimme Teppo Örmän mainion alustuksen teemalla ”Ideasta keksinnöksi”. Tepon puheenvuoron siivittämänä jatkoimme työskentelyä tutustumalla ohjelmointi- ja robotiikkavälineisiin. Tutustuimme muun muassa GoGo Board ja 21st century notebooking välineiden ja materiaaleihin ja keskustelimme niiden käytöstä innovointiprosesseissa. Työpajan loppupuolella keskustelimme opettajien kanssa heille syntyneistä ajatuksista ja ideoista ja suunnittelmimme alustavasti tulevaa Co4Lab- lukuvuotta. Kiitos Teppo Örmälle innostavasta puheenvuorosta ja kaikille mukanaolleille aktiivisesta osallistumisesta!

Co4Lab- terveisin Tiina Korhonen, Innokas-verkosto